[My feeling] Mặc Nhiên – Yêu không xong, ghét không đành, thương không hết!

Mặc Nhiên – Husky và sư tôn mèo trắng của hắn.

Mặc dù có lẽ rất dễ nhầm lẫn với việc bào chữa cho Mặc Nhiên là tẩy trắng, nhưng mình có thể khẳng định rằng việc “bào chữa” cho Mặc Nhiên với khái niệm “tẩy trắng” là khác nhau.

Bởi vì trong quan điểm của mình, mình không bao giờ phủ nhận “sạch trơn” mọi tội lỗi mà Mặc Nhiên 0.5 đã gây ra.

[Song Leo/ Oreo] Yển ai lưu ngọc – Chương 5 – Ân.

Mãi đến khi Nhuận Ngọc khuất bóng rồi mà Phi Lưu vẫn nguyên xi tại chỗ, Lận Thần chạy tới đẩy hắn một phen “Đứng đực ra đó làm gì? Còn không theo thị tẩm?”